Home Ontwerp Tuinen Projecten Contact
Ontwerp

De basis van een mooie tuin is een goed doordacht plan. Het tuinontwerp is het raamwerk waarbinnen de tuin zich in de loop van de jaren gaat ontwikkelen. Uw wensen zijn een belangrijke factor om uw tuin tot een prettig en functioneel geheel te vormen.
De vorm, het materiaalgebruik en de beplanting moeten bij elkaar passen om tot een harmonisch geheel uit te groeien.

Hoe komt een tuinontwerp tot stand? Voor het eerste, orienterende gesprek komt Mari bij u thuis. Tijdens deze kennismaking worden uw wensen geïnventariseerd en zal er door Mari een globale schets worden gemaakt. Nadat de schets is gemaakt volgt er een tweede gesprek hierin wordt gekeken of de schets naar wens is en of er vanuit de schets een definitief ontwerp kan worden gemaakt.